Tanken® voor medewerkers

Tanken® voor medewerkers

Wij faciliteren het tanken, het tanken voor mensen. Voor een duurzaam en vitaal werkleven.

Iedere organisatie heeft haar doelen. De waarde van een medewerker is de mate waarin hij/zij bijdraagt aan deze doelen. Om de doelen structureel te kunnen bereiken wordt verwacht dat medewerkers duurzaam en vitaal inzetbaar blijven. Een medewerker dient daarvoor fysiek en mentaal zo gezond mogelijk te zijn.

Wij zien dat het huidige aanbod aan vitaliteitsprogramma’s niet het wezenlijke verschil maakt voor medewerkers en organisaties. De kosten wegen op de lange termijn niet op tegen de baten. Er knaagt iets, er ontbreekt wat. In veel gevallen wordt er organisatie-breed wat opgelegd, waarbij opnieuw het denken & doen van de medewerker wordt aangespoord, echter niet het (wel)zijn.

Ons aanbod voor organisaties en haar medewerkers heeft rechtstreekse aandacht voor vitaliteit en het wel-zijn van medewerkers:

 • individuele tanksessies
 • tank-abonnementen
 • workshops
 • ervaringssessies

Wat levert -onze aandacht voor vitaliteit door- Tanken® en het inbouwen van #tankmomenten op voor organisaties?

Vitaliteit (de mate waarin iemand krachtig en energiek is) blijkt een voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid. En deze start van binnenuit. Iedere medewerker heeft een eigen tankstation in zich.

Een medewerker die leert Tanken®:

 • ervaart energie, ontspanning en inspiratie
 • zorgt beter voor zichzelf en zijn/haar collega’s
 • heeft een hogere organisatiebetrokkenheid
 • maakt meer gebruik van creatiekracht
 • kan beter omgaan met veranderingen
 • verzuimt minder
 • heeft een hogere productiviteit

 

 

Comments are closed.